Wiki Backrooms Việt Nam
VN%20BR%201T
JOIN_US.png


Discord của chúng tôi hiện có các thành viên hoạt động tích cực cùng các nhân viên với số lượng hơn diễn đàn rất nhiều. Vì vậy nếu như bạn có câu hỏi cần giải đáp, hòa nhập với cộng đồng, v.v thì hãy tham gia ngay. Chúng tôi luôn nóng lòng làm quen thêm bạn mới!

Các Hướng Dẫn của chúng tôi sẽ cho bạn các công cụ cần thiết trong việc phát triển tác phẩm của bản thân - cũng như các mẫu bài và mẹo cho các Level, Thực Thể, và mấy thứ khác nữa. Chúng tôi cũng thêm mẹo viết bài chung nữa!

Trang Nháp của chúng tôi là trang web viết nháp miễn phí, cung cấp cho bạn khả năng thử nghiệm và xem xét tác phẩm Backrooms của bạn ra sao trước khi đăng lên Wiki ngay tức thì. Chia sẻ Trang Nháp lên cộng đồng cũng là cách nhanh nhất để nhận đánh giá.
YouTube
Theo dõi Kênh YouTube The Backrooms Vietnam!

Chúng tôi thường xuyên đăng tải các nội dung Backrooms tại kênh YouTube chính thức của chúng tôi. Mong bạn ghé qua!

Facebook
Theo dõi Trang Facebook The Backrooms Vietnam!

Đồng thời hãy tham gia Nhóm Facebook của chúng tôi!

SCP-VN
Hãy truy cập qua SCP Wiki VN!

Chúng tôi đã nhận được nhiều sự hỗ trợ từ phía SCP Wiki VN! Vì thế, hãy ghé qua nếu bạn có thể.

Backrooms-EN
Truy cập Wiki Backrooms!

Đồng thời cũng hay xem qua các wiki dịch thuật khác của chúng tôi tại Trung Tâm Dịch Thuật!

Trang Mới Đăng Tải

Thực Thể 15 - "Thống Khổ", + 1 (+1, -0), Retard Rooster
Thực Thể 63 - "Hội Thể", + 1 (+1, -0), I_C_E_Y
Level 97, + 0 (+0, -0), I_C_E_Y
Đưa Cây Kim Qua, + 1 (+1, -0), I_C_E_Y
một bản tình ca, vô thực, + 3 (+3, -0), Dept
Lời Thì Thầm Từ Bóng Tối, + 1 (+1, -0), I_C_E_Y
Level 0.2, + 0 (+1, -1), I_C_E_Y


Chi Nhánh Chính Thức

logo.svg

Chi Nhánh Tiếng Anh

http://backrooms-wiki.wikidot.com/

UN-C.png

Vườn Ươm Ngôn Ngữ

http://backrooms-uli.wikidot.com/

ru-logo

Chi Nhánh Tiếng Nga

http://ru-backrooms-wiki.wikidot.com/

pt-br-logo

Chi Nhánh Tiếng Bồ Đào Nha

http://pt-br-backrooms-wiki.wikidot.com/

fr-logo

Chi Nhánh Tiếng Pháp

http://fr-backrooms-wiki.wikidot.com/

cn_logo.svg

Chi Nhánh Tiếng Trung

http://backrooms-wiki-cn.wikidot.com/

es_logo.png

Chi Nhánh Tiếng Tây Ban Nha

http://es-backrooms-wiki.wikidot.com/


VN%20BR%201T

2020-2022 - Backrooms
Logo Backrooms được tạo bởi EstrellaYoshteEstrellaYoshte
Logo Backrooms-VN được sửa bởi StupifPotatoStupifPotato dựa trên Logo Backrooms
Discord | Diễn Đàn | Nhân Viên | Hướng Dẫn


Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License