Canon-VN


Canon-VN


Khi lang thang tại Backrooms, một số thứ bạn thấy tại đây đôi khi chả có nghĩa lý gì. Một tờ ghi chú từ nơi nào đó ghi lại về sự diệt vong, một Level làm ta nhớ lại một số sự kiện nhất định. Dù chúng là gì, những câu chuyện này tồn tại là điều ta không thể phủ nhận. Không phải ta không biết về chúng, mà do chúng đè nén lên nhau, xé nát nghĩa lý của truyện khác, phá vỡ thứ tạo nền móng cho chúng hồi đầu. Chúng phá bỏ luật lệ, và chúng không có ngừng lại dù một chút.

Dưới đây là tài liệu lưu trữ từng canon khác nhau. Nếu bạn muốn đóng góp cho một canon nào đó, hãy đọc tác phẩm đính kèm phía dưới canon đó để hiểu được sơ bộ cốt truyện của canon đó và thứ nó muốn truyền tải trước. Nếu bạn muốn tự tạo canon cho riêng mình, vui lòng xem qua hướng dẫn cuối trang.


PLACEHOLDER

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License