Danh Sách Các Level Huyền Bí

Level Huyền Bí Là Gì?

Level Huyền Bí là các khu vực tại Backrooms không có vị trí theo thứ tự và rất bí ẩn. Theo như chúng tôi biết, ở đây có một vài Level cực kì an toàn nhưng cũng sẽ có một vài Level nguy hiểm mặc dù ít hơn. Các Level này đều có vài thuộc tính kì lạ hơn hẳn so với những Level khác, chúng đêu được đặt tên/ hoặc mã số riêng biệt. Đã có rất nhiều Level Huyền Bí được phát hiện gần đây; có giả thuyết rằng vẫn còn rất nhiều Level Huyền Bí vẫn còn đang chờ được khai phá .

Quay Trở Lại Các Level Thông Thường:


Danh Sách Các Level Huyền Bí Chính

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License