Thực Thể-VN

Thực thể-VN Ngẫu Nhiên

Thực Thể Là Gì?

Đa số đều có nguồn gốc từ Backrooms nhiều hơn thực tại của chúng ta, từ "Thực Thể" này bao gốm nhiều loại sinh vật, những thứ thân thiện và có trí khôn như con người, lũ quái vật vô tri cho tới những sinh vật đã có những mục đích và khả năng vượt tầm hiểu biết của nhân loại. Mỗi thực thể đều có những hành vi, nhu cầu sinh lý và nơi trú ngụ riêng biệt được tài khoản của các nhân chứng lưu lại trong cơ sở dữ liệu của chúng tôi, nhưng khi bị nghi ngờ có một phương pháp chung để tương tác với các thực thể là cứ để chúng như vậy, vì lợi ích của bạn và bọn chúng. Việc các tài khoản mâu thuẫn với nhau có thể xuất hiện trong cơ sở dữ liệu này, tin tưởng vào chính mình chính là cách tốt nhất để sống sót.

Trong cả vũ trụ này, một thực thể có thể được mô tả là "sống nhưng không phải con người". Nhưng đã nói ở trên, các Thực Thể cũng đa dạng như các sinh vật trên trái đất vậy nếu không muốn dài dòng hơn nữa — cứ thỏa sức sáng tạo!

Thực thể-VN Huyền Bí

Danh Sách Các Thực Thể-VN Chính

Thực Thể-VN 2-99

CÁC THỰC THỂ-VN SAU SẼ ĐƯỢC THÊM KHI CẦN THIẾT

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License