Thực Thể 165
đánh giá: +2+x

chào?


cuối cùng cũng có người ở đây ngoài tôi


tôi mừng quá! bạn biết đấy, nơi đây cô đơn lắmgượm đã


làm ơn đừng bỏ điNếu không có ngoại lệ được nêu, nội dung của trang này được xuất bản dưới giấy phép Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License