Quy Định Sử Dụng Hình Ảnh

Ghi chú: Phần còn lại của trang này sẽ được dành riêng cho Copyright và Creative Commons, nhưng tôi sẽ lưu ý ở đây rằng nội dung khiêu dâm và máu me tuyệt đối không được phép xuất hiện trên Backrooms Wiki. Liệu một hình ảnh có được tính là một trong hai trường hợp đó hay không sẽ do nhân viên quyết định trên cơ sở từng trường hợp.

Tổng quan:

 • Tất cả hình ảnh phải có giấy phép CC BY-SA 3.0 với một số ngoại lệ.
 • Toàn bộ hình ảnh sử dụng đều cần phải được ghi công tác giả gốc.
 • Đơn giản vậy thôi.

Có thể sử dụng:

 • CC BY-SA 3.0/2.0/2.5
 • Bất kỳ phiên bản nào của CC BY
 • Public Domain
 • CC0/CC 1.0
 • Ảnh và artwork của bản thân

Có thể được sử dụng với một số ràng buộc1:

 • CC BY-SA 4.0
 • Pixabay License
 • Unsplash License

Không được sử dụng:

 • Ảnh có bản quyền
 • Bất kỳ phiên bản CC nào bao gồm NC hoặc ND
 • CC BY-SA 1.0
 • GNU GPLv3
 • Giấy phép sử dụng hợp lý (Fair use)
 • Bất kỳ hình ảnh nào bạn không có nguồn
 • Bất kỳ hình ảnh nào bạn không thể tìm thấy giấy phép

CC BY-SA 3.0 là gì?

Ghi công - Chia sẻ tương tự 3.0, hoặc CC BY-SA 3.0 về cơ bản tuyên bố rằng bất kỳ ai cũng có thể tự do sử dụng tác phẩm mà không sợ vi phạm bản quyền miễn là họ ghi nhận nguồn gốc và phát hành bất kỳ dẫn xuất nào của tác phẩm dưới giấy phép CC BY-SA 3.0. Mọi thứ trên Backrooms Wiki đều được cấp phép theo CC BY-SA 3.0 trừ khi có quy định khác.

Ghi công:

Tất cả các hình ảnh được sử dụng trên wiki phải được ghi nhận. Đây không chỉ là yêu cầu đối với CC BY-SA 3.0 mà còn cho phép nhân viên xác nhận rằng hình ảnh có thể sử dụng được. Bạn có thể gán nguồn hình ảnh trong hộp thu gọn hoặc một bài đăng thảo luận. {hải bao gồm một liên kết đến nguồn2 cũng như giấy phép của hình ảnh được sử dụng. Đối với tác phẩm phái sinh, bạn cũng phải bao gồm giấy phép mà bạn đang phát hành tác phẩm phái sinh, nếu nó không phải là CC BY-SA 3.03.

Ảnh và artwork tự tạo:

Bạn có thể sử dụng ảnh và artwork tự tạo, nhưng bạn phải ghi nhận tác phẩm đó cho chính mình, cũng như xuất bản dưới giấy phép CC BY-SA 3.0. Việc này khá đơn giản vì bạn chỉ cần ghi công rằng mình đang xuất bản nó dưới giấy phép CC BY-SA 3.0. Bạn không phải cung cấp bất kỳ bằng chứng bổ sung nào rằng hình ảnh do chính bạn tạo ra. Lưu ý: Nếu bạn chụp ảnh của tác phẩm nghệ thuật hoặc phương tiện có bản quyền, thì bạn không thể sử dụng ảnh này vì nó được coi là ảnh phái sinh.

Ảnh và artwork của người khác:

Nếu bạn có thể liên hệ với người tạo ra hình ảnh, bạn có thể sử dụng hình ảnh của họ miễn là họ đồng ý xuất bản hình ảnh đó dưới giấy phép CC BY-SA 3.0. Nếu bạn làm điều này, bạn cũng phải cung cấp bằng chứng rằng họ đã xuất bản nó..

Chỉnh sửa ảnh:

Bạn có thể chỉnh sửa bất kỳ hình ảnh nào tuân thủ CC BY-SA 3.0 và thậm chí kết hợp nhiều hình ảnh tuân thủ CC BY-SA 3.0 thành một.

Giấy phép khác:

Có một số giấy phép không tuân thủ CC BY-SA 3.0, nhưng vẫn có thể được sử dụng thường xuyên. Chúng có những hạn chế riêng mà bạn cần phải lưu ý.

CC BY-SA 4.0:

CC BY-SA 4.0 rất giống với CC BY-SA 3.0. Sự khác biệt chính là mặc dù bất kỳ thứ gì tương thích với CC BY-SA 3.0 đều tương thích với CC BY-SA 4.0, nhưng không phải mọi thứ tương thích với CC BY-SA 4.0 đều tương thích với CC BY-SA 3.0. Điều này có nghĩa là nếu bạn tạo một hình ảnh có chứa các yếu tố của hình ảnh được cấp phép theo CC BY-SA 4.0, bạn phải lưu ý rằng hình ảnh phái sinh đó được xuất bản dưới giấy phép CC BY-SA 4.0 chứ không phải CC BY-SA 3.0.

Giấy phép Unplash:

Bất kỳ hình ảnh nào được xuất bản lên trang, Unsplash được phát hành dưới Giấy phép Unsplash. Sự khác biệt chính giữa Giấy phép Unsplash và CC BY-SA 3.0 là Giấy phép Unsplash không cho phép bán lại hình ảnh. Điều này không có nghĩa là bạn không thể bán bất cứ thứ gì sử dụng hình ảnh, mà là bạn không thể bán lại chúng dưới dạng hình ảnh lưu trữ. Bạn hoàn toàn có thể sử dụng hình ảnh được phát hành theo Giấy phép Unsplash trong các bài viết của mình. Giấy phép Unsplash cũng cho phép bạn làm bất cứ điều gì bạn muốn với các dẫn xuất của hình ảnh. Điều này có nghĩa là bạn có thể kết hợp hình ảnh Unsplash với các hình ảnh Tuân thủ CC khác và phát hành sản phẩm phái sinh của bạn theo CC BY-SA 3.0.

Pixabay License:

Bất kỳ hình ảnh nào được xuất bản lên trang web, Pixabay từ ngày 6 tháng 1 năm 2019 trở đi sẽ được phát hành theo Giấy phép Pixabay4. Giấy phép Pixabay gần như giống với Giấy phép Unsplash, ngoại trừ rằng nó có điều khoản Phát hành Mẫu và Tài sản. Bạn hoàn toàn có thể sử dụng hình ảnh được phát hành theo Giấy phép Pixabay trong các bài viết của mình (miễn là bạn tuân thủ điều khoản Phát hành Mẫu và Tài sản). Giấy phép Pixabay cũng cho phép bạn làm bất cứ điều gì bạn muốn với các dẫn xuất của hình ảnh. Điều này có nghĩa là bạn có thể kết hợp hình ảnh Pixabay với các hình ảnh Tuân thủ CC khác và phát hành sản phẩm phái sinh của bạn theo CC BY-SA 3.0.

Phát hành Mẫu và Tài sản:

Một điều cần lưu ý là Giấy phép Pixabay không cho phép sử dụng hình ảnh có người, tài sản cá nhân hoặc sản phẩm có thể nhận dạng được. Điều này có nghĩa là bạn không được sử dụng hình ảnh Pixabay mô tả ngôi nhà, biểu trưng hoặc khuôn mặt của ai đó trừ khi nó được chỉnh sửa vượt quá khả năng nhận dạng.

Giấy phép "Miễn phí Bản quyền" khác:

Nhiều trang hình ảnh chứng khoán tuyên bố rằng hình ảnh của họ là "Miễn Phí Bản Quyền". Điều này không nhất thiết có nghĩa là nó tuân thủ CC BY-SA 3.0. Nếu bạn cho rằng giấy phép của một trang web sẽ tương thích với Wiki Backroom, bạn có thể nói với một nhân viên và họ có thể xem xét điều đó. Nếu không, không sử dụng hình ảnh có giấy phép dành riêng cho trang web không được liệt kê ở trên.

Nơi để tìm hình ảnh tuân thủ:


Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License