Hướng Dẫn Giấy Phép

Giấy phép là gì?

Giấy phép là một thuật ngữ được sử dụng trong nhiều trường hợp, chủ yếu liên quan đến các ý tưởng và cách thức bảo vệ chúng. Trong trang này, mọi thứ đều được sử dụng hợp pháp. Backrooms đã tồn tại như vậy kể từ ban đầu. Tuy nhiên, khi tạo một Level, nếu có bằng chứng chứng minh rằng bạn đã ăn cắp hình ảnh hoặc ý tưởng mà không được cho phép rõ ràng, bạn sẽ bị khiển trách vì làm như vậy.

Ảnh nào tôi nên dùng và tôi credit bằng cách nào?

Khi sử dụng hình ảnh cho Level, thực thể, hay bất kỳ trang nào của bạn, xin hãy sử dụng hình ảnh hoàn toàn miễn phí và không có giấy phép, xin phép chủ sở hữu ban đầu của giấy phép để sử dụng hình ảnh trong bài viết của bạn, hoặc tốt nhất có giấy phép CC-BY-SA. Nếu có một hình ảnh được gửi đến Backrooms Subreddit hoặc Discord với danh nghĩa mọi người đều có quyền sử dụng nó khi viết một, bạn vẫn phải credit tác giả của bức ảnh đó. Để biết thêm thông tin, hãy ghé thăm Quy Định Sử Dụng Hình Ảnh của chúng tôi.

Tôi có thể sử dụng ý tưởng của người khác không?

Việc sử dụng ý tưởng của bất kỳ ai khác cho một bài viết hoặc bất kỳ loại nội dung nào khác liên quan đến Backrooms đều bị nghiêm cấm trừ khi bạn được cho phép. Quyền sử dụng ý tưởng Level của người khác thường xảy ra khi tác giả ban đầu không thể hoàn thành và được cấp bởi Đội Rewrite.

Nếu bạn không tuân thủ các quy tắc này, hình phạt sẽ được phân bổ tùy theo mức độ vi phạm.

Chớ có ăn cắp.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License