Thực Tại Của Lilinta
đánh giá: +9+x

Mình đang trong quá trình làm lại trang tác giả này.

~Lilinta

Giới Thiệu Chung


Tên khai sinh: Nhấn vào đây để biết
Biệt danh: Lilinta
Ngày sinh: 21/09/████
Giới tính: [DỮ LIỆU BỊ XOÁ]
Chức vụ: Dịch giả, Kiểm duyệt viên


Dịch Phẩm Nổi Bật


Hiện tại, chưa có bản dịch nào đáng để tôi vứt vào đây cả ;-;


Các Cống Hiến Trên Trang


Tổng: 14

Level thường: 7

Level huyền bí: 0

Level phụ: 1

Phòng: 1

Thực thể thường: 0

Thực thể huyền bí: 0

Vật thể: 0

Truyện: 2

Thế lực: 2

Cá nhân đáng lưu tâm: 0

Hài: 0

Khác: 1


Nếu không có ngoại lệ được nêu, nội dung của trang này được xuất bản dưới giấy phép Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License