Gặp Gỡ Nhân Viên
Nhân Viên Wikidot!

Những người trên danh sách này là những người vận hành và giúp trang hoạt động trơn tru. Mỗi người bọn họ có vai trò riêng dựa vào mảng họ chuyên. Nhiều trong số đó là những người kì cựu, hoặc ít nhất là đã chứng minh mình là một thành viên trang chất lượng cao. Nếu bạn cần liên hệ nhân viên, hãy liên hệ chúng tôi qua máy chủ Discord, hoặc PM những người trong danh sách dưới đây.

Lưu ý: Bạn buộc phải nhận biết được những người dưới đây trên wiki. Bạn không cần phải nhớ tất cả, nhưng khi bạn thấy họ ra lệnh, hãy tuân thủ.

Và vâng, vài câu dưới đây không có nghiêm túc mấy đâu.

Quản Trị Viên

Những người dưới đây là Quản Trị Viên của wiki.

KirQKirQ

Tổng Quản Trị Viên

StupifPotatoStupifPotato

Quản Trị Viên Kỹ Thuật

Người nằm giữ mọi thứ tại wiki này và các wiki khác nữa.

JackTruongJackTruong

Quản Trị Viên

Suzu-HitsujiSuzu-Hitsuji

Quản Trị Viên Dịch Thuật

Kiểm Duyệt Viên

Những người dưới đây là Kiểm Duyệt Viên của wiki.

Nhân Viên Vận Hành

Những người dưới đây là Nhân Viên Vận Hành hiện thời của wiki.

Kiểm Duyệt Viên Bài Viết

Những người dưới đây là Kiểm Duyệt Viên Bài Viết của wiki. Họ không thuộc đội ngũ nhân viên, nhưng vẫn cần có sự ghi nhận khi họ là những người kiểm soát, đóng góp và giữ cho chất lượng của Wiki luôn ở mức cao.

Thành Viên
hub
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License