Cá Nhân Đáng Lưu Tâm Việt Nam

Cá Nhân Đáng Lưu Tâm là gì?

Kì dị như chính Backrooms, một vài cá nhân vẫn có thể tỏa sáng giữa đám đông như ngón út đau nhói. Cá Nhân Đáng Lưu Tâm, hay CNĐLT, chính là các cá nhân nơi đây hoặc ngoài hành tin tại khu kì dị này, dù hung hăng và yên hòa, và mỗi người họ đều có những mong ước và nguyện vọng thúc đẩy khác nhau, và họ thường dùng những biện pháp khác người để đạt được mục đích đấy.

Tôi có thể thêm Cá Nhân Đáng Lưu Tâm của tôi vào danh sách không?

Có! Viết một tác phẩm CNĐLT không nghĩa cá nhân đấy phải xuất hiện ở các tác phẩm khác. Miễn khi bài của bạn đã rõ về mong muốn tạo trang, bạn hoàn toàn có thể đăng chúng chung với các cá nhân khác.Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License