Quy Định Viết Lại

Bước 1: Xin cấp phép:

Bất cứ khi nào bạn muốn viết lại một bài viết, trước tiên bạn cần phải xin cấp phép. Tùy thuộc vào loại bài viết, bạn cần xin phép những người khác nhau.

Loại tài liệu:

Sắp xóa:

Nếu một bài viết có rating -5 hoặc đang tiến gần đến ngưỡng đó, bạn cần phải xin phép nhân viên hoặc tác giả gốc để viết lại. Các bài viết được gắn tag "đang-viết-lại", được miễn quy trình xóa trừ khi người viết lại bài viết đó nói rằng họ ổn với việc bài viết bị xóa.

Bài viết từ Fandom:

Hầu hết các bài viết liệt kê "Người dùng Fandom Ẩn danh" trong hộp tác giả, hoặc chỉ rõ rằng tác giả là một người dùng fandom là fandom sát nhập từ wiki trước đó. Một số Fandom sử dụng tên người dùng Reddit thay thế hoặc không có bất kỳ hộp tác giả nào. Nếu bạn không chắc liệu một bài viết có phải đến từ fandom hay không, bạn có thể hỏi nhân viên. Các bài viết từ fandom cần phải được nhân viên cho phép để viết lại.

Bài viết bị xóa:

Xem bên dưới.

Bài viết của bạn:

Xem bên dưới.

Những thể loại khác:

Đối với bất kỳ bài viết nào không phải từ Fandom và được đánh giá tích cực, bạn phải xin phép tác giả gốc hoặc chủ sở hữu hiện tại của bài viết1.

Liên hệ Tác giả:

Liên hệ Tác giả:2

Thông thường, cách tốt nhất để liên lạc với tác giả là thông qua discord. Nếu họ ở trong máy chủ discord, bạn có thể ping hoặc gửi tin nhắn trực tiếp cho họ để yêu cầu quyền viết lại. Nếu bạn không chắc chắn về tên người dùng discord của họ, bạn có thể hỏi mọi người trong máy chủ. Cách khác để liên hệ với tác giả là thông qua Wikidot PM mà bạn có thể thực hiện bằng cách nhấp vào tên người dùng của họ và nhấp vào "Viết tin nhắn riêng". Hãy nhớ luôn lịch sự khi yêu cầu viết lại và đừng gây áp lực để buộc họ phải cho phép. Quyết định về việc một tác phẩm có thể được viết lại hay không luôn phụ thuộc vào tác giả. Tác giả ban đầu cũng có thể có các điều kiện cho việc viết lại, chẳng hạn như yêu cầu họ được xem qua bản nháp của bài viết trước khi nó được đăng. Nếu bạn không thể liên lạc với tác giả, thì bạn không thể viết lại bài viết đó.

Thông báo cho nhân viên:

Vui lòng thông báo cho một nhân viên khi bạn quyết định viết lại một bài viết. Nhân viên theo dõi tất cả các bài viết lại để họ có thể xác nhận rằng một tác giả đã cho phép và họ có thể đảm bảo rằng không ai khác cố gắng viết lại bài viết đó. Tất cả các bài viết lại đã được ghi lại và theo dõi trên Nhân sự Wiki

Giới hạn:

Bạn chỉ được phép có 3 lần viết lại đang hoạt động tại bất kỳ thời điểm nào. Điều này bao gồm các bài viết mà bạn đã hoàn thành bản nháp.

Bước 2: Viết bài:

Nội dung:

Không có quy tắc nào liên quan đến nội dung của bài viết. Bạn có thể sở dụng nền của bài viết gốc hoặc có thể phá cách. Ngoại lệ duy nhất cho điều này là nếu tác giả ban đầu yêu cầu rằng phải giữ lại một số khái niệm.

Giới hạn thời gian:

Sau khi được phép, bạn có 3 tháng để hoàn thành bản nháp. Nếu bạn không hoàn thành bản nháp trong khoảng thời gian này, một vài điều sẽ xảy ra.

  • Bài viết sẽ bị mất tag "đang-viết-lại".
  • Nếu bài viết có rating bằng hoặc dưới -5, nó sẽ bị xóa.
  • Bất kỳ ai khác đều có thể yêu cầu quyền viết lại cho bài viết.
  • Bạn vẫn có thể viết lại sau thời điểm này trừ khi người khác cũng yêu cầu.

Thời gian:

Bởi vì, tại thời điểm viết bài, các quy tắc này rất mới và được đưa ra khá đột ngột, không có đặc quyền viết lại sẽ hết hạn cho đến ngày 18 tháng 9.

Bước 3: Đăng bài:

Cách đăng bài:

Có hai cách để đăng bài viết của bạn.

  • Yêu cầu nhân viên xóa bài viết gốc, sau đó đăng bài viết lại của bạn vào vị trí của nó.
  • Sửa bài viết gốc.3

Lựa chọn đầu tiên được khuyến khích, vì nó cho phép người viết lại trở thành người tạo và chủ sở hữu của trang, cũng như reset lại rating.

Các trường hợp đặc biệt:

Có một số trường hợp không áp dụng các quy tắc, như sau.

Các bài viết bị xóa:

Bạn có thể viết lại một bài viết không còn trên trang web mà không cần thực hiện bất kỳ quy trình nào ở trên. Điều này có nghĩa là bạn không cần phải xin phép bất kỳ ai và bạn không bị giới hạn thời gian. Những bài viết này cũng không được tính vào giới hạn bài viết được viết lại.

Bài viết của bạn:

Với những bài viết do chính bạn sáng tác, bạn không cần phải xin phép ai cả, cũng như thời gian để viết lại. Ngoại lệ duy nhất cho trường hợp này là nếu bài viết nằm trong phạm vi xóa, bạn sẽ phải báo cáo cho nhân viên và tuân theo giới hạn thời gian.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License