Danh Sách Các Level Phụ

Level Phụ là gì?

Level Phụ là địa điểm thường dùng để cho thêm các chi tiết khác vào các level hiện có. Có hai loại Level Phụ — "Level Phụ" và "Phòng". Level Phụ là các level có liên quán tới level chúng của chúng, nhưng vẫn là một level riêng biệt. Còn Phòng là những địa điểm quá nhỏ để có thể trở thành một level riêng. Bình thường chúng sẽ là một địa điểm năm trong level hiện có nhưng không phải lúc nào cũng vậy.

Danh Sách Các Level Phụ

Level Phụ được tạo ra với mục đích bổ sung cốt truyện hoặc "chiều sâu" vào một level đã được viết sẵn. Hyax coi chúng như là một phần spin-off có thể tìm thấy được trong level đó hoặc là leve trong level, hoặc là một Level nằm giữa 2 level khác. Một Level thường sẽ có nhiều Level Phụ như trí tưởng tượng của bạn, miễn là chủ đề lỏng lẻo của Level chính đó vẫn còn được duy trì.


Level Phụ Thông Thường:

Đây là các Level phụ của các Level đã được tìm thấy tại Danh Sách Các Level Thông Thường:

Level 0:
Level 1:
Level 2:
Level 3:
Level 4:
Level 5:
  • Level 5.1 - GRAND OPENING OF THE TERROR HOTEL CASINO
Level 6:
Level 7:
Level 9:
Level 10:
Level 11:
Level 12:
Level 36:
Level 84:
Level 178:
Level 204:
Level 389:

Level Huyền Bí Phụ:

Đây là các Level phụ của các Level đã được tìm thấy tại Danh Sách Các Level Huyền Bí:


Danh Sách Phòng:

Phòng là những vị trí đặc biệt xuất hiện tại những level cụ thể. Thông thường các Phòng sẽ tuân theo chủ đề của Level đó. Phòng không phải là vô hạn, và cũng không quá lớn, đó lí lí do nó được gọi là Phòng.


Phòng Thông Thường:

Đây là những Phòng có thể tìm thấy một cách dễ dàng, thường chỉ xuất hiện tại một Level duy nhất:


Phòng Không Xác Định:

Những phòng này thường không có một vị trí xác định và cũng không ổn định cho lắm:

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License