Tham Gia Trang

Hiện Wikidot đang có lỗi khiến cho việc gửi email xác nhận bị trễ hoặc lỗi. Vui lòng khi tạo tài khoản, hãy chọn email không có số, và không dùng Hotmail. Nếu cách trên vẫn không thành công, hãy thử lại với dịch vụ mail khác Gmail.


Để tham gia trang, vui lòng sử dụng tiếng Việt và ghi rõ tuổi của bạn cùng lý do bạn muốn tham gia, rồi gửi đơn. Hãy đảm bảo rằng bạn đã đăng nhập. Vui lòng chờ ít nhất 48 tiếng để chúng tôi xử lý đơn của bạn.

Đơn có tính nhập vai sẽ bị từ chối. Backrooms không có thật. Đây là dự án viết truyện viễn tưởng hợp tác.

Còn thắc mắc? Bạn có thể tham gia Discord và nhân viên sẽ hỗ trợ bạn.

Trước khi tham gia, bạn phải đọc các bài hướng dẫn sau:

You need to have a Wikidot.com account and be signed to apply for membership.

if you already have a Wikidot.com account

or

it is worth it and is free

Nếu đơn của bạn bị từ chối, vui lòng kiểm tra rõ xem bạn đã điền đầy đủ thông tin được yêu cầu vào đơn hay chưa.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License