Hướng Dẫn Tag

Tag là gì?

Trên trang wiki này, tag được dùng để nhận dạng bài viết, và giúp cho mọi người tìm kiếm những bài viết với chủ đề mà họ thích hay tìm hiểu sâu hơn vào một chủ đề nào đó. Ví dụ, nếu bạn muốn tìm hiểu sâu vào tiểu sử của Giám Sát Viên Stretch, bạn có thể nhìn xuống tag "giám-sát-viên-stretch", hoặc nếu bạn muốn những bài viết liên quan đến thơ, bạn có thể nhìn xuống tag "thơ". Nhiều loại tag khác nhau và những điều luật liên quan đến chúng đều sẽ được giải thích ở phần gần cuối bên dưới.

Những Điều Cơ Bản

Hai Điều Luật Quan Trọng Nhất Cho Việc Tag Trang:

 • Đừng tag một trang nào đó trừ phi bạn hiểu rõ cách mà những cái tag đó hoạt động.
 • Đừng tự ý tạo một tag mới khi chưa hỏi ý kiến các nhân viên.

Tạo một Tag:

Tất cả các tag đều phải trải qua quá trình kiểm duyệt của các nhân viên. Nếu bạn muốn cung cấp thêm một tag mới, đơn giản bạn chỉ việc liên hệ với các nhân viên hoặc gửi ý tưởng lên kênh #suggestions trên server discord, và phần còn lại sẽ để các nhân viên làm. Xin hãy chú ý, dựa theo loại tag, sẽ có thể có một số lượng nhỏ những trang hay các tác giả góp phần vào trước khi nó có thể thông qua. Khi đề xuất một Tag, thường thì sẽ là một ý tưởng hay khi liên kết với những trang có áp dụng những tag đó để những nhân viên có thể có ý kiến tốt về việc liệu nó có hữu ích cũng như cách mà nó đáp ứng đủ yêu cầu hay không.

Những Yêu Cầu:

Dựa theo loại tag, có thể có một số lượng nhỏ các trang và các tác giả góp phần vào trước khi nó được tạo lên. Yêu cầu của mỗi loại đều được liệt kê ra ở phía dưới. Ý nghĩa của những loại khác đều được kiệt kê sau đó. Điều duy nhất nên chú ý rằng ngay cả khi một tag đều đạt đủ yêu cầu, có thể sẽ không được tạo nếu nó quá giống so với một tag đã tồn tại.

Không Cần Yêu Cầu:

 • Thể Loại Trang
 • Thể Loại Phụ
 • Thể Loại
 • Phòng
 • Khác

7 trang bởi 3 tác giả:

 • Nhóm
 • Nhân Vật
 • Thiết Lập
 • Cấp Độ Sinh Tồn

Có một Canon Tương Ứng:

 • Canon

Không Được Đề Cử:

 • Kỹ Thuật
 • Tiện Ích
 • Cuộc Thi

Danh Sách Các Tags

Những cái tag này biểu thị cho những thể loại chung, hay định dạng của một trang. Bất kì trang nào được tạo bởi những người dùng bình thường thì sẽ thích hợp với một trong những thề loại này.

Những Loại Tag chính dành cho Trang:

Những Thể Loại Trang Khác:

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License